Błąd podczas aktualizowania folderu publicznego z wolnej zajęty